Puunkorjuu ja puutavaran ajo

Metsänomistajana saat meiltä kaikki metsänkorjuun palvelut ammattitaidolla ja nykyaikaisella kalustolla. Suoritamme harvennushakkuut, toteutamme päätehakkuut kypsään ikään kasvaneessa metsässä sekä myös maisemanhoidolliset hakkuutyöt erityiskohteissa. Ketterä kalustomme soveltuu erityisen hyvin harvennuksiin ja jatkuvan metsänkasvatuksen hakkuisiin. Kalustomme ja huolelliset työmenetelmät aiheuttavat mahdollisimman vähän vaurioita pystyyn jäävälle metsälle ja juurakoille. Ajokonevarustus (Logbear) soveltuu erityisen pehmeään maastoon ja mahdollistaa jopa suoalueella tapahtuvan puunkorjuun.

Kaadamme, karsimme ja katkomme korjattavat puut sopivaan mittaan ja kuljetamme puupinot asiakkaan toivomaan paikkaan joko metsätien varteen tai tarvittaessa kauemmaskin.

Energia- ja kuitupuusta on nyt jatkuva kysyntä. Ostamme energia- ja kuitupuuta pysty- ja hankintakaupalla.

Harvennukset

Ensiharvennus on tärkeä osa onnistunutta metsänhoitoa. Ensiharvennus tehdään puiden elintilan kaventuessa, puuston ollessa noin 10-15 metristä. Ensiharvennuksessa karsittu pienikokoinen puuaines voidaan jättää hakkuupaikalle maatumaan ja parantamaan maaperää tai käyttää energiapuuna. Alusta asti hyvin hoidetun taimikon raivauksesta saadaan jo suurikokoisempaa kuitupuuta. Ensiharvennuksen jälkeen metsän kasvuedellytykset ja tuotto paranevat huomattavasti.

Pyydä Veljekset Parkkoselta arvio metsäsi harvennustarpeesta. Toteutamme harvennukset metsää arvostaen ja puustoa vaalien. Siisti työn jälki takaa parhaan mahdollisen elintilan kasvamaan jätettävälle puustolle.

Tutustu käyttämäämme metsänhoidon kalustoon täältä.