Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 31.12.2020

1 Rekisterinpitäjä

Veljekset Parkkonen ay
Kokkolantie 60, 43700 Kyyjärvi
Puh. 040 587 6465
info@veljeksetparkkonen.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sakari Parkkonen
Puh. 040 587 6465

3 Rekisterin nimi

Veljekset Parkkonen ay:n ja Lennun klapi -verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien myynti, tavarantoimitus, laskutus ja markkinointi.

5 Rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, yhteys- ja laskutustiedot. Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteys- ja laskutustiedot, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot Muu asiakastieto: ostot, alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot sekä suostumukset.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen eri vaiheissa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto: Pääosin manuaalista aineistoa ei käytetä. Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Manuaalinen aineisto pyritään muuntamaan digitaaliseen muotoon mahdollisimman nopeasti. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot: Sähköinen rekisteri on salattu tietokanta, joka on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja fyysisesti sijoitettu yhteistyökumppanin lukittuun laitetilaan. Tilan suojaus täyttää viestintäviraston vaatimukset A-luokan laitetilalle, ja tilaan on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. (HetiL 29§)

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. (HetiL 30§)

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. (HetiL 30§) Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä, joiden avulla teemme parempaa markkinointia. Evästeet ovat pieniä tiedonmurusia, joita keräämme selatessasi sivustoamme. Evästeet eivät koskaan sisällä arkaluontoisia henkilötietoja, vaan tietoa selaimesi historiastasi.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, mutta silloin et myöskään voi selata internetiä juuri ollenkaan. Kun selaat sivustoamme, hyväksyt myös sen, että käytämme sivuilla evästeitä.